Ape de suprafaţă, Izvoare & Ape subterane

Râuri

 
 

Cascade

 
 

Râuri subterane, Peşteri

 
 

Izvoare

 
 

Izvoare termale şi gheizere

 
 

Canale

 
 

Baraje

 
 

Lacuri

 
 

Gheţari şi gheţuri

 
 

Sisteme lacustre

 
 

Delte

 
 

Oceane & Mări

Mări şi oceane

 
 

Curenţi marini

 
 

Strâmtori

 
 

Golfuri

 
 

Fiorduri